Meist

MTÜ Tarvastu Motoklubi on loodud 2014 a mootorispordi rahvaürituste- ja noorte esmase autoõppe läbiviimiseks.

Raassilla rallikrossiraja rajamisel on väga eriliselt silmas peetud ohutust, efektiivsust ja publikukogemust.

Oleme projekteerimisel lähtunud FIA kehtivatest standarditest.
Raassilla raja betoonbarjäärid omavad FIA sertifikaati. Nii tagame oma rajal parimad võimalused ohutuks sõitmiseks.

Rajakate on ainulaadne ja uudne, Eestis seni esimene ja ainus omataoline. Rajakate koosneb ca 60% asfaldist ja ca 40% spetsiaalsest betoonkattest, mis tagab raja mitte-auku minemise ja võimaldab võistlusi korraldada ilma hooldepausideta.

Raja ümbrus on ehitatud selliselt, et see tagab pealtvaatajatele ideaalilähedase jälgitavuse. Suurvõistluste ajal kasutame lisaks teisaldatavaid tribüüne.

Raassilla moto- ja vabaajakeskus

Elluviija: MTÜ Tarvastu Motoklubi, Peeter Peek.
Projekti periood: 01.04.2020 – 31.05.2023
Projekti maksumus: 3,146 miljonit eurot, millest EL Euroopa Regionaalarengu Fondi poolne toetus 2,39 miljonit eurot ning omafinantseering 756 657 eurot kaetakse Viljandi valla eelarvest.
Projekti eesmärk: MTÜ Tarvastu Motoklubi arendab projektiga olemasolevast Raassilla krossirajast välja FIA rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele vastava moto- ja vabaajakeskuse, kus on võimalik korraldada siseriiklikke ja rahvusvahelisi meistrivõistlusi rallikrossis, supermotos ja driftis. Võistlustevälisel perioodil on kompleksi võimalik kasutada rajapäevade, rahvaspordiürituste, noorteõppe ja kardisõitude läbiviimiseks.
Projektiga luuakse 6,6 otsest ja 6 kaudset töökohta.
Projekteerimis- ja ehitustöid teostatakse riigihanke „Raassilla moto- ja vabaajakeskuse projekteerimis- ja ehitustööd“ (nr 237982) raames. Töid teostavad aktsiaselts Lindrem ja aktsiaselts TREF Nord.

Omanikujärelevalvet teostab Eastconsult OÜ.